Valet Free HTML5 Template

Programy edukacyjne szkołach i poza nią

Program dla biur nieruchomości

Szwajcarsko-Polski program zapobiegania nadwadze

Zachowaj równowagę, czyli zdrowe podejście do życia to program, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia (w szczególności zapobieganie nadwadze i otyłości), a także innym przewlekłym chorobom (niezakaźnym). Projekt zakłada realizację działań w oparciu o edukację społeczeństwa w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Instytucją realizującą projekt jest Instytut Żywności i Żywienia, zaś partnerami: Polskie Towarzystwo Dietetyki, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” i Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Instytucją Współfinansującą jest Ministerstwo Zdrowia.

nadwaga

Projekt Zachowaj Równowagę jest realizowany na terenie całej Polski. Działania dedykowane są w szczególności do kobiet ciężarnych i matek karmiących, dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, w tym z nadmierną masą ciała. Projekt kierowany jest również do producentów żywności. Szwajcarsko-Polski program zapobiegania nadwadze skupia się na realizacji czterech zadań:

  1. „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”,
  2. „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.
  3. „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.
  4. „Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”.

Na potrzebę programu powstała strona internetowa: http://www.zachowajrownowage.pl, na której znajdują się artykuły i opracowania merytoryczne na temat:

  • ciąży i macierzyństwa (o żywieniu i aktywności fizycznej mam),
  • zdrowego odchudzania (zasad odchudzania się, dostępnych dietach, o wpływie aktywności fizycznej na proces odchudzania),
  • materiały dla dzieci i młodzieży (o żywieniu i aktywności fizycznej w przedszkolu, szkole i w domu),
  • materiały dla producentów i konsumentów (o etykietach produktów, żywieniu i aktywności fizycznej).

Ponadto w ramach programu dostępna jest w sklepach Google Play i App Store bezpłatna aplikacja mobilna Instytutu Żywności i Żywienia - Asystent Zdrowego Żywienia.

Dzięki projektowi Zachowaj Równowagę wspieranemu przez szwajcarską organizację Swiss Contribution możliwa jest realizacja w Polsce kluczowych strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących propagowania zdrowego stylu życia i zapobiegania otyłości. Program zakłada realizację swoich celów poprzez: warsztaty, porady eksperckie, prowadzenie badań, a także szerokorozumianą edukacje. Wszystko w oparciu o najnowsze trendy w żywieniu oraz najświeższe wyniki badań.