Programy żywieniowe dla dzieci
Program -Mamo, tato - wolę wodę

„Mamo, tato wolę wodę” to program edukacyjny, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dzieci, a także wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Inicjatorem programu jest firma Żywiec Zdrój S.A. Program funkcjonuje od 2009 roku. Partnerami merytorycznymi programu „Mamo, tato wolę wodę!” jest Instytut Matki i Dziecka oraz Instytut Żywności i Żywienia.

Program zakłada edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka, a także propagowanie wiedzy nt. znaczenia wody w otaczającym środowisku. Dzięki wykorzystaniu materiałów edukacyjnych, które zostały przygotowane przez ekspertów, ponad milion dzieci w wieku przedszkolnym zapoznało się z zasadami zdrowego odżywania, zdobyło wiedzę nt. roli wody w przyrodzie, poznało jej właściwości i możliwe zastosowania, a także sposoby oszczędzania. Podczas trwania programu uczestnicy byli angażowani w różne projekty edukacyjne. Przez cały okres trwania programu „Mamo, tato wolę wodę!” (7 lat), 8 tysięcy placówek wzięło aktywny udział w działaniach, w ok. 3 tysięcy miejscowościach przedszkola wyposażono w materiały,  a ponad milion dzieci zdobyło wiedzę z zakresu roli wody w życiu człowieka i rozwoju środowiska. Dodatkowo planowane działania angażowały również całe rodziny do udziału w rozmaitych eksperymentach.

dzieci

Program „Mamo, tato wolę wodę!” kierowany jest do placówek przedszkolnych. Przedszkola, które zgłoszą chęć udziału w działaniach otrzymują specjalnie opracowane scenariusze do pracy z dziećmi oraz zestaw pomocy dydaktycznych. Ponadto placówki mogą brać udział w licznych konkursach. W ósmej edycji programu przygotowano 12 scenariuszy do pracy z dziećmi, 2 konkursy dla przedszkoli, w których wygrać można 108 atrakcyjnych nagród. Ósma edycja programu kontynuuje opowieść o Wodnych Bohaterach, a uczestnicy poznają nowe przygody Krzysia i Zosi.

Na potrzeby programu powstał serwis internetowy www.wolewode.pl, który stanowi merytoryczne kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu. Znajdują się tam informacja zarówno dla przedszkoli, jak i dla rodziców, a także Akademia Zdrojka. Serwis internetowy programu „Mamo, tato wolę wodę!” posiada zbiór artykułów dla rodziców np. nt.  zachęcania dzieci do picia wody, prawidłowej diety dziecka, uczenia dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych, a także żywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym i zdrowych przekąsek, ale również cenne wskazówki dla rodziców jak zachęcać dzieci do picia wody.