Programy żywieniowe dla dzieci
Program -Śniadanie daje moc!

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągi dnia. Dostrzegają to specjaliści ds. żywienia i podkreślają jego rolę w codziennej diecie. Partnerstwo dla Zdrowia, w skład którego wchodzą: Danone, Lubella, marki Biedronka, a także Instytut Matki i Dziecka zauważyło potrzebę działań w zakresie profilaktyki „śniadaniowej”. W związku z tym, od 2006 roku realizowany jest program edukacyjny – „Śniadanie daje moc”.

Celem programu jest przeciwdziałanie niedożywianiu dzieci w Polsce, a także propagowanie wśród najmłodszych zdrowych nawyków żywieniowych. Partnerstwo dla Zdrowia angażuje rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci.

dzieci

Program „Śniadanie daje moc” powstał w odpowiedzi na badania przeprowadzone na grupie uczniów  (z klas I-VI szkół podstawowych), z których wynika, że blisko 40 % badanych nie jada II śniadania. Z kolei badanie pt. „Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków” ujawniło, że co piaty Polak rezygnuje ze śniadania kilka razy w tygodniu, najliczniejszą grupę stanowią studenci i uczniowie. Z kolei według badania IQS „Share of Stomach” przeprowadzonego w 2009 roku wynika, że 24 % dzieci w wieku 6 – 11 lat nie zjada codziennie śniadania, z kolei aż 95 % dzieci w tej samej grupie wiekowej w ciągu tygodnia nie je codziennie drugiego śniadania.

Program edukacyjny „Śniadanie daje moc” jest dedykowany dzieciom z klas 0-III ze szkół podstawowych. Nauczyciele i Rodzice są zachęcani do tworzenia Klubów Śniadanie daje Moc w placówkach, a także świętowania dnia 8 listopada, który został okrzyknięty Dniem Śniadanie Daje Moc. Program zakłada, że pedagodzy w Klubach będą podczas zajęć edukacyjnych przekazywali dzieciom cenne informacje w zakresie zasad zdrowego żywienia, a także roli prawidłowo zbilansowanej diety w życiu człowieka. Klasowy Klub Śniadanie daje Moc to rodzaj śniadań edukacyjnych, podczas których nauczyciele przekazują ważne informacje z zakresu zdrowego żywienia. Taka forma działania pozwala na kształtowanie pozytywnych postaw żywieniowych już od najmłodszych lat. Atutem omawianego programu edukacyjnego jest interaktywna forma przeprowadzanych zajęć w Klubach, gdzie dzieci zapoznają się z 12 zasadami zdrowego odżywiania:
1.    Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
2.    Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.
3.    Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4.    Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
5.    Jedz o stałych porach i nie spiesz się.
6.    Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać.
7.    Pamiętaj o kaszach, jedź chleb – nie bułeczki.
8.    Dzień bez pięciu porcji warzyw, owoców i soku to dzień stracony.
9.    Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
10.    Kolacje zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem
11.    Dobrą wodą gaś pragnienie.
12.    Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli w oparciu o przygotowane prze metodyka scenariusze. Każda szkoła (w tym nauczyciele) otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w programie.