Programy żywieniowe dla dzieci
Program -Aktywnie po zdrowie

Program „Aktywnie po zdrowie” to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, którego celem jest kompleksowa edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, w tym w szczególności dot. aktywności fizycznej i zasad zdrowego odżywania.

Program edukacyjny „Aktywnie po zdrowie” stanowi odpowiedź na wyniki badań, które wskazują na narastający problem otyłości. Okazuje się, że przez ostatnie 20 lat pojawiło się trzykrotnie więcej osób otyłych. W Europejskim Regionie (WHO) połowa osób dorosłych, a także jedna piąta dzieci boryka się z  nadwagą. Wiele badań potwierdza, że nadwaga ma wpływ na zachorowalność na wiele chorób niezakaźnych. Wpływa na skrócenie się okresu życia, a także pogorszenie się jego jakości. Z powodu chorób związanych z nadmierna masa ciała (w Regionie Europejskim)  rocznie umiera około milion osób.

dzieci

W Polsce problem nadwagi również występuje. Okazuje się, że zjawisko to dotyka 61 % mężczyzn oraz 50 % kobiet. W grupie dzieci i młodzieży również dostrzega się ten problem. Zgodnie z badaniami Instytutu Żywności i Żywienia 20 % chłopców i 15 % dziewcząt ma nadwagę.
Program „Aktywnie po zdrowie” został zainicjowany w odpowiedzi na pojawiające się zjawisko nadwagi, która dotyka coraz młodsze dzieci. Jego kompleksowość przejawia się m.in. w tym, że dedykowany jest do wszystkich grup społecznych. Takie podejście pozwala na dopasowanie realizowanych przedsięwzięć do faktycznie zdiagnozowanych potrzeb i możliwości danych grup. Co przekłada się bezpośrednio na efekty, czyli włączanie aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania jako stały element życia.

W ramach działań kierowanych do dzieci i młodzieży znalazły się:
•    Całoroczny program „Zdrowo jem, więcej wiem”, który przeznaczony jest dla uczniów klas I-III ze szkół podstawowych. Podczas międzyszkolnych rywalizacji kształtowana jest umiejętność współpracy wśród uczniów, ale przede wszystkim nawyki żywieniowe i nastawienie na aktywność fizyczną,
•    Konkurs grantowy „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja” dedykowany jest dzieciom ze szkół podstawowych, a także młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest wyposażenie sklepików szkolnych z zdrowy asortyment, który polecany jest w diecie dzieci i młodzieży. Kolejnym działaniem, dla tej grupy, jest „Czas na zdrowie” – jego celem jest propagowanie idei zdrowego stylu życia w kontekście wzrostu zaburzeń zdrowotnych wynikających z korzystania z udogodnień cywilizacyjnych.

Wśród propozycji działań w ramach programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” dedykowanych dla osób dorosłych występują:
•    Sezonowa kampania propagująca zdrowe odżywianie również podczas wakacji „Wakacje w rytmie fit.”,
•    Kampania bilbordowi „To śmieci, tuczą dzieci”,
•    Portal internetowy: aktywniepozdrowie.pl,
•    Półroczna kampania prasowa „Aktywnie po zdrowie”.

Program edukacyjny posiada wielotorowe oddziaływanie. Zaprojektowane działania wzajemnie się uzupełniają i są względem się komplementarne. Wszystkie aktywności związane są z promocją zdrowego stylu życia, żywności ekologicznej, ochrony środowiska, a także aktywności fizycznej.